Γνωρίστε μας

Άποψη του 12ου Νηπιαγωγείου από το Διοικητήριο Π.Ε.Λακωνίας

 

Το 12ο Νηπιαγωγείο Σπάρτης βρίσκεται στο χώρο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας (2ο χλμ. Ε.Ο. Σπάρτης - Γυθείου).

 

Το νηπιαγωγείο μας λειτουργεί από το σχολικό έτος 2016-17 ως Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο. Από το σχολικό έτος 2017-18 στη σχολική μας μονάδα λειτουργεί και Τμήμα Ένταξης.

 

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 - 21

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

Στο 12ο Νηπιαγωγείο Σπάρτης, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας, εγγράφονται κατά προτεραιότητα νήπια και προνήπια των υπαλλήλων που εργάζονται στο κτίριο του Διοικητηρίου Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

Ακολούθως, εγγράφονται νήπια και προνήπια που ο τόπος κατοικίας τους βρίσκεται νότια από το 2ο χλμ. της εθνικής οδού Σπάρτης - Γυθείου (περιοχή Βαρυκά Σπάρτης) και εκτείνεται έως το 3ο χλμ. της εθνικής οδού Σπάρτης - Γυθείου (Εργοστάσιο «ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»).

Επίσης, σε αυτή τη σχολική περιφέρεια ανήκουν οι οικισμοί Ριβιώτισσας, Αλεσίων, Αγίας Κυριακής, Καλαμίου και Γούναρη του Δήμου Σπάρτης, και εγγράφονται τα νήπια και προνήπια που κατοικούν σε αυτούς, σύμφωνα με την αναγραφόμενη σειρά.

Σε περίπτωση που συμπληρωθεί το οριζόμενο εκ του νόμου μαθητικό δυναμικό, τα λοιπά νήπια και προνήπια των ανωτέρω περιοχών θα εγγράφονται στο όμορο 11ο Νηπιαγωγείο Σπάρτης.

Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του οριζόμενου εκ του νόμου μαθητικού δυναμικού δίνεται η δυνατότητα να εγγράφονται στο 12ο Νηπιαγωγείο νήπια και προνήπια, τα οποία ανήκουν σε νηπιαγωγεία της πόλης της Σπάρτης που στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια με σκοπό την αποσυμφόρησή τους.

Σε κάθε περίπτωση που για σοβαρούς λόγους οι γονείς ή κηδεμόνες επιθυμούν εγγραφή νηπίου/προνηπίου στο Νηπιαγωγείο, αν και η κατοικία τους βρίσκεται εκτός των ορίων της σχολικής μονάδας, υποβάλουν αίτημα στο Διευθυντή Εκπαίδευσης, μέσω της σχολικής μονάδας όπου ανήκουν, για κατ' εξαίρεση εγγραφή.

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, γίνονται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής. Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής θα υποβάλλει ο γονέας/κηδεμόνας για το Νηπιαγωγείο που ανήκει, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

 

proti-eggrafi.services.gov.gr

 

Για το σχολικό έτος 2020-2021 οι ηλεκτρονικές εγγραφές στο Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 30 Μαΐου 2020. Εγγραφές μετά την 30η Μαΐου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας.

 

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2020-2021, θα φοιτήσουν μαθητές που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής. Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών.

Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-21, μαθητές γεννημένοι το 2015 και το 2016 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που έχουν γεννηθεί αυτά τα έτη.

 

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

α) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), το οποίο συμπληρώνεται και υπογράφεται από παιδίατρο.

β) Βιβλιάριο Εμβολίων του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

 

Μετά την υποβολή της αίτησης, ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

 

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

 

α. Προϋποθέσεις εγγραφής στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα (13:00 – 16:00)

 

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:

 

1. Μαθητές/τριες των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς/κηδεμόνες, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα/κηδεμόνα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ., αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους.

2. Μαθητές/τριες, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως:

 

Ι) Πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς/κηδεμόνες με χρόνιες παθήσεις /ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης / φυλακισμένοι.

II) Πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.

 

β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30)

 

1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.

 

2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.

 

3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.

 

Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 27310 27412

 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 12nipspa@sch.gr

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας καθημερινά από τις 10:00 έως τις 13:00.

 

Η γεωγραφική μας θέση

Σας περιμένουμε...